Aika sanoa kiitos

 

kuvituskuva

Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeessa on viestitty onnistuneista Euroopan sosiaalirahaston rahoittamista työelämän kehittämishankkeista, jotka ovat yhdessä yritysten, kuntien ja järjestöjen kanssa vieneet työelämän kehittämistä eteenpäin. Yritysten tuottavuutta on parannettu monin eri keinoin ja jokaisen organisaation omaleimaista tekemistä tukien. Hankkeiden roolina on ollut toimia mukana kulkijana, sparraajana ja tärkeistä kehittämisasioista muistuttelijana. Suurimman työn ovat kuitenkin tehneet kaikki hankkeissa mukana olleet yritysten edustajat ja henkilöstö itse. Kiitos hienosta yhteistyöstä kuuluu heille kaikille! 

Koordinaatiohanke teetti vaikuttavuuskyselyt syksyllä 2020 työelämän kehittämishankkeille ja niissä mukana olleille yrityksille. Kyselyt ja niiden tulokset analysoi Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen mukaan hankkeissa mukana olleet yritykset ovat hyvin tyytyväisiä hanketyöhön ja tuloksiin. Yritysten viesti on, että hankkeiden kanssa on onnistuttu muun muassa kasvattamaan henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa sekä parantamaan tuottavuutta. Työstään innostunut ja asiansa osaava henkilöstö takaa hyvän tuloksen. Hanketoimijat puolestaan nostivat onnistumisekseen työhyvinvoinnin kasvattamisen yrityksissä sekä johtamisen ja esimiestyön kehittämisen. Nettosuositteluindeksin (NPS) mukaan hanketoimintaan osallistuminen saa yrityksiltä kauttaaltaan erinomaiset suositusluvut. 

Hankkeen päättyessä olemme haikein, mutta onnellisin mielin siitä, että suomalainen työelämä kehittyy eteenpäin, ja hankkeita on tulevaisuudessakin kehittämässä, innovoimassa ja viitoittamassa suomalaista työelämää uusille urille. Parempaa työelämää kehitetään yhteistyöllä ja jokainen yrityksessä tai muussa organisaatiossa työskentelevä tulee ottaa mukaan kehittämistoimintaan. Kaikilta on lisäksi tärkeää kysyä säännöllisesti, mitä heille kuuluu. Suurin oivallus, jonka toivomme jäävän ihmisten mieleen on: ”Pienikin asia työelämän kehittämisessä voi muodostua organisaatiossa en­simmäiseksi ja myös isoksi askeleeksi jatkuvalle kehittämiselle.”


Yhteistyöstä kiittäen, 

Suvi Liljeqvist ja Sonja Pihlaja