Rakenna maailman paras tiimi

Mistä on maailman parhaat tiimit tehty? Luottamuksesta ja arvostuksesta, hyvistä työkavereista ja sitoutuneesta johdosta, merkityksellisistä työtehtävistä ja ylpeästä aikaansaamisesta, toimivasta kommunikaatiosta ja taianomaisesta tiimihengestä.

Oikeat ihmiset 

Huonon perustuksen päälle on hankala rakentaa mitään pysyvää ja toimivaa. Tee tiimin rakentamisessa pohjatyö kunnolla. 

Toimiva tiimin rakentaminen lähtee onnistuneista, visioon pohjautuvista rekrytoinneista. Hyvät rekrytoinnit luovat oivan perustan myös tiimihengelle. 

Hyvät tiimiläiset ovat yhteistyökykyisiä, oppimishaluisia ja valmiita ottamaan vastuuta. He arvostavat toisia ja herättävät luottamusta. He myös täydentävät, kannustavat ja tukevat toisiaan. He jakavat yhteiset arvot ja noudattavat yhdessä luotuja pelisääntöjä. 

Innostavat tavoitteet 

Toimivassa tiimissä ihmiset ovat tavoitesuuntautuneita. He sisäistävät tavoitteet, innostuvat niistä ja toimivat niiden mukaan. 

Kun työ on sellaista, jossa pääsee käyttämään vahvuuksiaan, työ tuntuu mielekkäältä. Kun pääsee itse vaikuttamaan tavoitteisiin ja työnkuvaansa, sitoutuminen tekemiseen tapahtuu kuin itsestään. 

Toimivat rakenteet 

Selkeät rutiinit vapauttavat energiaa luovuuteen ja lisäarvoa tuottavaan toimintaan. Kun organisoituminen tapahtuu tavoitteiden mukaisesti ja palkitsemiskäytännöt tukevat yhteisiä onnistumisia, voidaan fokus pitää arvoa tuottavassa toiminnassa. 

Toimivaan rakenteeseen kuuluvat muun muassa sopiva tiimikoko ja soveltuvat työtavat. Katse on tulevaisuudessa menneisyyteen painottuvan raportoinnin sijaan. 

Oppimisen kulttuuri 

Ketterä uusiutumiseen ja oppimiseen perustuva kulttuuri vie pitkälle. Tulevaisuuteen ja ratkaisuihin keskittyminen syyllisten etsimisen ja epäonnistumisten märehtimisen sijaan luo alustan huomisen voittamattomuudelle. 

Kun luottamus mahdollistaa näkemysten ja tekemisten hyväntahtoisen kyseenalaistamisen, löydetään uudenlaista ajattelua ja uusia ratkaisuja. Jatkuvaan kyseenalaistamiseen liittyy olennaisesti halu ja taito nopeaan oppimiseen.

Voittavat tiimit rakentuvat erilaisista ihmisistä, joilla kaikilla on kokonaisuudessa oma tärkeä tehtävänsä. Voittavan tiimin rakentaminen lähtee kokonaisuuden hahmottamisesta ja ryhmädynamiikan ymmärryksestä. Huipputaitoisten ihmisten yhteenkokoamisen sijaan on ymmärrettävä ihmisten käyttäytymismalleja ja huomioitava toisia arvostavan vuorovaikutuksen merkitys.

Vierasblogin kirjoittaja Aino-Mari Kiianmies (ainomari.com) on tulevaisuuden johtajuuden väitöstutkija ja fiksun johtamisen puolestapuhuja, valmentaja ja kehittäjä. Hänen asiakkaisiinsa lukeutuu niin Suomen suurimpia yrityksiä ja pörssiyritysten johtajia kuin startuppeja, ministeriöitä ja muita julkisyhteisöjä sekä järjestöjä. Aino-Mari toimii tällä hetkellä muun muassa EWLA:n (European Women Lawyers Associationin) sekä SSH Communications Security Oyj:n hallituksissa. 

 

Aino-Mari Kiianmies