Valtakunnalisten hankkeiden tuloksia

Valtakunnalliset hankkeet

Hortiprow

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa yrityksille ratkaisuja tuottavuuden nostoon ja työurien jatkamiseen työhyvinvointia parantamalla ja vakiinnuttaa ne osaksi yritysten toimintaa, muodostaa yrityspareja/-ryhmiä, jotka yhdessä ideoivat työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämistoimia sekä vahvistaa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittymistä puutarha-alalla näiden pilottien kautta.

Blogikirjoitus Verkostoista vertaistukea ja tietoa:

http://tuottavajatuloksellinentyoelama.blogspot.com/2020/06/verkostoista-vertaistukea-ja-tietoa.html

Kuva Hortiprow-hanke.

Kunteko 2020 -kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma

KunTeko 2020 on kunta- ja maakunta-alan työelämän tuottavuutta, tuloksellisuutta ja laatua edistävä KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen kehittämisohjelma. Kunta-alalle tarjottiin sparrausta, työpajoja, valmennuksia ja verkostoja oman kehittämistyönsä tueksi. KunTeko on tehnyt kuntatyön ja sen kehittämisen näkyväksi ja lisännyt innostusta kunta-alalla. Kunnissa tehtyä hienoa työtä on esitelty Tekojen torilla, jossa kuntien työntekijät ovat itse saaneet nostaa esiin omia kehittämistöitään.

Hankkeen hieno loppuraportti.

Ihmeitä tehdään tekemällä. Kuva Kunteko2020-hanke.
 

OsaavaPK - Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä 

OsaavaPK tähtäsi tuottavuuden parantamiseen kehittämällä rekrytointia, uudistumiskyvykkyyttä ja osaamista 49 pk-yrityksessä eri puolilla Suomea. 


 
 
Johtamisen muutos. Mitä tapahtuu yrityksessä, missä kehitetään systemaattisesti johtamista ja kuunnellaan työntekijöitä? Kavalton Tilan Taija ja Ville kertovat, miten heillä on toimittu ja, mitkä asiat ovat sen myötä muuttuneet. 
 
 
Onnistutaan yhdessä työkirja.Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää pk-yritysten osaamista ja uudistumiskykyä sekä vahvistaa jatkuvan kehittämisen kulttuuria. Kehittäisen avuksi hanke loi Onnistutaan yhdessä -työkirjan.

 

 

 

 

PISKU - Pienikin iskussa

Hankkeen päätavoitteena oli mikro-ja pk-yritysten tuottavuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin yhtäaikainen kehittäminen muokkaamalla yhteistoiminnallisesti työn tekemisen tapoja verkostomaiseksi, digitaaliseksi ja yritysten eri henkilöstöryhmien osaamista aktivoivaksi (työn muotoilun sallivaksi) sekä osoittamalla työhyvinvointiin liittyvien tekojen integraation edut yrityksen tuottavuudelle.

Omaehtoinen työn muotoilu on uusi näkökulma, joka yhdistää työn hallinnan ja kehittämisen työhyvinvointiin. Työn muotoilun sekä työhyvinvoinnin hyvien käytäntöjen jakamisen lisäksi toimintaa ja yhteistyötä edistävän alustan avulla hanke tuki mukana olleita mikro- ja pk-yrityksiä lisäämään verkostoitumista ja yhteistyötä.

Yrityksissä on vuosisyklinsä, joiden jäsentämiseen käytetään vuosikellosovelluksia. Videolla esitettävän vuosikelloanimaation avulla kuvataan, mitä työhyvinvointia edistäviä asioita yritysten tulee päättää osana yrityksen toiminnan vuosisuunnittelua.

PISKU-hankkeen kotisivu.


 

Pysytään pinnalla

Pysytään pinnalla -verkkojulkaisu on kokoelma hankkeen aikana löydetyistä hyvistä käytänteistä kehittää organisaatioiden ja yksilöiden muutoskyvykkyyttä.

Sisältö on jaettu kolmeen osaan teemojen oppimiskyky, toimijuus ja työhyvinvointi alle. Julkaisu on suunnaattu erityisesti mikro- ja pk-yrityksille ja sen sisältöjen on tarkoitus innostaa kehittämiseen. Toivon mukaan innostus johtaisi yritykset uusien toimintatapojen kokeiluihin sekä niistä oppimiseen, kuten tapahtui kehittämishankkeemme aikana siinä mukana olleille yrityksille. Juttuihin liittyy linkkejä, joista pääset pääset halutessasi syventymään aiheeseen erilaisen verkkomateriaalin avulla. 

Linkki verkkojulkaisuun  bit.ly/Pysytaan_pinnalla

Pysytään pinnalla julkaisu.

Raksavirtaa - Tuotannon virtautuksesta tuottavaa hyvinvointia korjausrakennustyömaalle  

Raksavirtaa-hankkeessa kehitettiin korjausrakennustyömaan toimintaa, tuottavuutta ja työhyvinvointia Lean -ajattelun mukaisesti. Hankkeessa luotiin virtautetun työmaan muunneltavissa oleva malli, joka testataan työmailla. Malli on sovellettavissa eri tyyppisille työmaille.
 
Virtautetun, tahtiaikataululla etenevän työmaan mallin toteutusohje.
 
 
Kuva Raksa virtaa-hanke.

Sampo

Sampo-hanke tulee rohkeasti esiin Älä sählää-tunnuksellaan. Keuken eli Keski-Uudenmaan kehittämiskeskuksessaä virtaviivaistetaan asioita yhdessä yrittäjien kassa. 

Hanke on tehnyt vinkkivideoita mm. aiheesta 

- Miten puolitat työhön käytetyn ajan?  

- Miksi jatkuvaan parantamiseen kannattaa kiinnittä huomiota?

 

Sampo-hanke
Kuva Sampo-hanke.


Työkaari kantaa - tuottavaa työhyvinvointia

Työkaarimallissa on kehitetty menestyksekkäästi monenlaisia työkaluja yritysten työhyvinvoinnin ja johtamisen avuksia. Tärkeitä aiheita ovat mm. ikäjohtaminen, työaikajärjestelyt ja osaamisen johtaminen. Lisätietoa osoitteesta https://tyokaari.fi/tyokaluja/. 
 
 
Työkaari kantaa - tuottavaa työhyvinvointia. Kuva Työkaari kantaa -hanke.

 

 

 

 

 

 

TUTU- Tulosta ja turvallisuutta maanrakennusalan yhteistyöllä

TuTu-hanke kehittää ja tehostaa maarakennustyömaiden toimivuutta ja turvallisuutta, alan yritysten työn tuottavuutta ja työntekijöiden työssä jaksamista mm. työntutkimuksen keinoin. Kohderyhmänä ovat aliurakointia tekevät mikro- ja pk-yritykset. Hankkeessa kootaan yrityksistä kehittämisryhmä, järjestetään tapahtumia ja koulutuksia.

 
Kuva TUTU-hanke.

VERTTI - Verkostoista intoa ja palveluilla uudistumista

Hankkeessa keskitytään yksinyrittäjien sekä pienten ja mikroyritysten haasteisiin. Hankkeessa on konseptoitu uusia tapoja tunnistaa kehittämis-, osaamis- ja kohtaamistarpeita, rakentaa yritysverkostoja sekä tukea yrittäjiä yksilöllisesti. 

Hankkeen Osaamisklinikka-, Yrittäjäluotsi- ja Minicamp-palvelukokonaisuudet sekä yksilöllisen yrittäjäpalvelun prosessimalli vastaavat yrittäjien tarpeisiin kokonaisvaltaisesti. Yrittäjäluotsissa yrittäjä pohtii osaamistaan ja tavoitteitaan yritysasiantuntijan kanssa käytävissä keskusteluissa. Minicamp-konseptissa hyödynnetään ryhmän voimaa ja vertaistukea. Osaamisklinikassa yhdistellään kahdenvälisiä keskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä yrittäjien osaamistarpeiden hahmottamiseen.

kuvituskuva
 
 
Vertti-hankkeen toimijat vierailivat Psykopodiaa podcastissa