Koordinaatiohanke

Valtakunnallinen työelämän kehittämisen koordinaatiohanke, Tuottava ja tuloksellinen työelämä, haluaa edistää työelämän laatua, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämistä. Viestintä on keskeisessä roolissa kaikissa koordinaatiohankkeen toimenpiteissä.

Hanke viestii verkostojen, kuten erilaisten sidosryhmien, työelämätoimijoiden, yritysten ja organisaatioiden, käyttöön valtakunnallisten ja alueellisten työelämähankkeiden tuloksia sekä työelämän kehittämisen teemoja. Hanke kokoaa vaikuttavimmat tulokset ja viestii niistä. Näitä ovat esimerkiksi uudet innovatiiviset kehittämis- ja toimintamallit, työkalut ja onnistumiset, joita valtakunnalliset sekä alueelliset toimijat ovat kehittäneet omissa hankkeissaan.

Viestinnällä edistetään tavoitteiden toteutumista, jaetaan kehitettyjä tuloksia sekä nostetaan esiin esimerkkejä työpaikkojen kehittämistyön vaikutuksista. Lisäksi vahvaa vaikuttavuutta toimenpiteille haetaan järjestettävien webinaarien kautta, jotka kohdistetaan yrityksille, hanketoimijoille ja muille sidosryhmille sekä suurelle yleisölle. Tavoitteena on saada aikaan konkreettista toimintaa, joka tavoittaa työpaikat ja parantaa työhyvinvointia, tuottavuutta ja tuloksellisuutta organisaatioissa.

Blogin tavoitteena on saada yritykset näkemään työelämän kehittämisen tuomat hyödyt organisaatiolle ja työelämässä toimivat innostumaan työnsä kehittämisestä. Blogissa ääneen pääsevät hankkeet itse, ja he saavat nostaa esiin omasta näkökulmastaan onnistumisia, tuloksia, kehittämismenetelmiä ja mukana olleiden yritysten tarinoita työelämän kehittämisestä. Lisäksi kanssamme vieraskynä-bloggaa yrittäjä, tietokirjailija Katleena Kortesuo erilaisin työelämään liittyvin teemoin sekä asiantuntijoita eri aloilta.

Tarkempi kuvaus hankkeesta Euroopan sosiaalirahaston sivulta.