Alueelliset hankkeet

Rahoitettuihin alueellisiin hankkeisiin erityistavoitteessa 7.1. pääset tutustumaan alla olevien linkkien kautta (huom. mukana myös jo päättyneet hankkeet):Rahoittaja Hämeen ELY, Etelä-Suomi:


Kanta-Häme:

Alkamassa oleva hanke 

- 1.3.2020 alkaen Digihyöty 

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Kanta_Häme


Päijät-Häme:

Meneillään olevat hankkeet

- HENTU - Henkilöstötuottavuuden kehittäminen http://bit.ly/HENTU_hk
Mitä on henkilöstötuottavuus? Miten sitä voidaan kehittää ja mitata? Vastauksia tarjoaa HENTU-hanke.

- ATK- Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishanke


Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/hankkeet_Päijät_Häme

Etelä-Karjala:

Meneillään olevat hankkeet

- AATOS - ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa http://www.socom.fi/aatos/
Hanke tuottaa tietoa ja osaamista ikääntyneiden teknologiaa ja digitaalisuutta hyödyntäviin kotihoidon palveluihin ja tätä kautta lisää asiakkaiden ja työntekijöiden autonomiaa. Hankkeessa syntyy palveluprosesseja, tiimi-, esimiestyötä ja johtamista tukevia digitaalisia ratkaisuja ja tietoa kustannusvaikutuksista.

- Tuottavasti moninainen http://bit.ly/TM_hanke
Tuottavasti moninainen -hankkeessa (ESR) henkilöstön työhyvinvointia ja yritysten tuottavuutta parannetaan Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimivissa mikro- ja pk-yrityksissä.


Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/hankkeet_Etelä_Karjala


Uusimaa:

Meneillään olevat hankkeet

- Mikko -hanke https://www.metropolia.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/hankkeet/mikko/
Mikko - mikro- ja pk-yritysten työhyvinvointi ja tuottavuus (ESR) -projektissa vahvistetaan Uudenmaan alueella toimivien mikro- ja pk-yrityksen tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia.

- Asiakasymmärryksellä digivisio https://www.omnia.fi/tietoa-omniasta/hankkeet/organisaation-kehittaminen/asiakasymmarryksella-digivisio

- Vahva yrittäjyys – yrittäjien talousosaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämishanke

- EntreFox – 55+ Entrepreneurs and working life
EntreFox-hanke edistää yli 55-vuotiaiden yrittäjyyttä kansallisesti ja hankkeessa toteutettavan kansainvälisen yhteistyön kautta myös kansainvälisesti. Yrittäjien tuottavuutta ja hyvinvointia vahvistetaan elinikäisen oppimisen ja aktiivisen ikääntymisen vipuvarsia hyödyntäen.

- Hyvinvoiva hoiva - välmående omsorg -
Työhyvinvointi ja muutosvalmiudet ikäihmisten sote-palveluissa.
Hankkeen tavoitteena on edistää palveluhenkilöstön työhyvinvointia ja muutosvalmiuksia ikäihmisten hoitoyksiköiden sote-palveluissa.


Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_UUSIMAA

Kymenlaakso:

Meneillään oleva hanke

- Voi Hyvin Yritys 
Hankkeen tuloksena pienyritysten, johdon sekä esimiesten tietoisuus työhyvinvoinnin merkityksestä työn tekemisessä lisääntyy.

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Kymeenlaakso
  

Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus, Länsi-Suomi:


Keski-Pohjanmaa:

Meneillään olevat hankkeet

- EVE -Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen 
Hankkeen lähtökohtana on tukea alueen työelämää niiden muutostilanteissa ja edistää työpaikkojen säilymistä. Keskeistä on huomion kiinnittäminen mm. henkilöstötuottavuuteen, työelämän laatuun ja hyvinvointiin, uudistumiseen, muutosten läpiviemiseen, työurien pidentämiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen. 

- Eve rinnakkaishanke 
Eve rinnakkaishankkeella rahoitetaan Eve (Edelläkävijyyttä ja eväitä työuran pidentämiseen)-kehittämishankkeen työvoimapoliittiset toimet. Eve-kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat alueen yritykset ja työyhteisöt, ml. maaseutuyritykset eri toimialoilta.

- LYHTY - LYHyiden TYöpoissaolojen ennaltaehkäisy 
Hanke luo uuden toimintamallin alueen työhyvinvoinnin palveluiden kehittämiseen ja sitä kautta edesauttaa työntekijöiden työhyvinvointia, työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä sekä työurien pidentymistä.

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Keski-Pohjanmaa


Etelä-Pohjanmaa:

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Etelä-Pohjanmaa


Satakunta:
Meneillään oleva hanke

- Työpeili 
Työpeili-hankkeessa kehitetään uusi ryhmämuotoinen yrityspalvelu - Työpeili-konsepti. Se suunnataan erityisesti yksinyrittäjille sekä mikro- ja pienyrityksille, jotka nykyisin vähiten hakeutuvat palveluiden pariin. Työpeilin ajatus kiteytettynä on reflektoiva vertaisryhmässä tapahtuva kehitysprosessi, johon kytkeytyy asiantuntijaosuuksia


Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Satakunta

Pirkanmaa:

Meneillään olevat hankeet
- DRAMA – dramaturgian keinot työhyvinvoinnin tukena

- YTY-yhteisöllisyydellä ja osallisuudella työhyvinvointia ja tuottavuutta 
Hankkeen tavoitteena on uudistaa ja kehittää sote-alan yritysten toimintakulttuuria kohti osallistavuutta, yhteisöllisyyttä ja tiimitoimintaa. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan toimintakäytäntöjä, joiden tavoitteena on osallistaa ja sitouttaa työntekijät oman työn kehittämiseen. 


Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Pirkanmaa


Keski-Suomi:

Meneillään olevat hankkeet

- YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle
Hankkeen päätavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja siihen, kuinka pk-yritykset voivat siirtyä YZ-sukupolven edellyttämälle yhteisöllisen oppimisen ja johtajuuden tasolle. Yhteisöllisen oppimisen ja johtajuuden kautta parannetaan yritysten henkilöstön työhyvinvointia ja tuottavuutta 

- Robotti tuli töihin
Automatisointi ja robotisointi on jo vaikuttanut ja tulee edelleen vaikuttamaan laajentuessaan ihmisten työhyvinvointiin radikaalilla tavalla. Robotiikan käyttöönotosta aiheutuu vaikutuksia henkilöstön motivaatioon, osaamistarpeisiin, työtapoihin ja työhyvinvointiin

- HYVY - hyvinvoiva yrittäjä ja yritys
Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalle muodostetaan aito ja konkreettisesti näkyvä yrittäjyyteen kannustava, yrittäjyyttä tukeva ja yrittäjästä välittävä hyvinvointikulttuuri verkostojen kautta.

- Invest In Staff - IVS
Hankkeen tavoitteena on mm. vahvistaa yritysten kokonaisvaltaista oppimista ja työhyvinvointia ja tukea näin yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta ja kasvumahdollisuuksia sekä työnantajakuvan kehittymistä.


Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Keski-Suomi


Varsinais-Suomi:

Meneillään olevat hankkeet

- Hyvä, parempi, tuottava! Työhyvinvoinnin ja kehittyvän työyhteisön voimin parempaan tuottavuuteen
Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia toimintatapoja, joilla edistetään ikääntyvien +55-vuotiaiden työntekijöiden työssäjaksamista ja työurien pidentämistä. Samalla vahvistetaan yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukykyä, osaamista, innovaatio-kykyä ja muutostilanteiden parempaa hallintaa.

- TULOS – kestävää tuloksellista tulevaisuuden osaamista
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä käynnissä olevat muutokset kuten digitalisaatio, monialaisen yhteistoiminnan kehittyminen ja uudenlaisten asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen, aiheuttavat palveluja tuottaville järjestöille sekä mikro-, pienille ja keskisuurille yrityksille haasteita seurata alan muutosta ja kehitystä. TULOS-hankkeen päätavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta palveluita tuottavissa järjestöissä ja sote-alan yrityksissä. 

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Varsinais-Suomi

Rahoittaja Etelä-Savon ELY-keskus, Itä-Suomi:

 Etelä-Savo:
- ROIHU – uutta yrittäjyyttä, sukupolvenvaihdoksia ja kansainvälisiä yrityksiä Etelä-Savosta
 Hankkeessa tarkoituksena on tukea yrittäjyyttä uravaihtoehtona miettivien henkilöiden sekä potentiaalien alkavien yrittäjien yrittäjyysratkaisun toteutumista. Lisäksi tukea muutaman vuoden yrittäjinä toimineiden tai sukupolvenvaihdosta miettivien henkilöiden yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämistä sekä antaa tukea ideoiden tuotteistamiseen muuttuvia markkinoita varten. Tukea on tarjolla myös maakunnallisten hyvin alkuvaiheen yritysten kv markkinoille suuntautumista - International Start-up Booster-valmennus 
 

 - Uutta virtaa
Omistajanvaihdoksiin valmentamiselle ja yritystoiminnan alkuvaiheen tukemiselle on tällä hetkellä erityisen suuri tarve, sillä maaseudun yrittäjien luopumistukijärjestelmä päättyy vuoden 2018 lopussa. Myös jatkajien löytyminen niin maatiloille kuin muihinkin maaseutuyrityksiin on varsin haasteellista. Yritystoiminnan jatkajilla on usein aukkoja johtajuus- ja talousosaamisessaan omistajanvaihdostilanteessa. Jatkajien ymmärrystä ja tietämystä heille siirtyvän yrityksen toiminnasta tulisikin syventää omistajanvaihdosten onnistumismahdollisuuksien parantamiseksi.


Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Eteä-Savo


Pohjois-Savo:

- Tuottavuutta ja Digitaalisia Palveluita Liiketoiminnan Avuksi
http://www.uef.fi/fi/web/tupla
Hankkeen tavoitteena on 1) edistää työn organisointia ja tuottavuutta digitaalisilla palveluilla ja palveluprosesseilla, 2) vahvistaa Pohjois-Savon alueen yritysten kilpailukykyä digitaalisia palveluita tukevien teknologioiden tehokkaammalla hyödyntämisellä ja osaamisella, 3) kehittää palvelunhallinnan johtamisjärjestelmiä ja 4) parantaa työntekijöiden sopeutumiskykyä digitaaliseen työhön.


- Yhdessä työhyvinvointia – kokeiluilla uusia toimintamalleja (Kuopio ja Siilinjärvi)
Hankkeessa tavoitteena on tuottaa kuntien käyttöön uusia työhyvinvointia parantavia toimintamalleja sekä levittää kokeilluista malleista saatuja tietoja kuntien välillä, kokeiluun osallistuvien sektoreiden välillä, kokeilun ulkopuolelle jäävien sektoreiden hyödyksi sekä kunnista ulospäin. Tavoitteena on myös tuottaa ratkaisumalli, kuinka työhyvinvoinnin uusia toimintamalleja ylläpidetään hankkeen jälkeisenä aikana ja kuinka työhyvinvoinnin hyvien käytänteiden levittämisestä huolehditaan yli palvelualuerajojen sekä myös yli organisaatiorajojen


- Voimaa arkeen II
Hankkeen tavoitteena on vastata maatalouden nopeaan rakennemuutokseen yrittäjien elämän – ja muutoksenhallintaa tukemalla. Osa viljelijöistä tarvitsee tukea oman elämänhallintaansa tilanteessa, jossa tuotantoa on laajennettu voimakkaasti ja työn ja perheen yhteensovittaminen on koetuksella. Hanke tukee näin maatalousyrittäjien työssäjaksamista, jotta pohjoissavolaisilla maatalousyrittäjillä säilyy kehittävä ote maataloustuotantoon.


- Maa- ja metsätilojen turvallisuuden kehittämishanke
Työpaketti 1 muodostuu koulutusohjelmista. Kukin päivän mittainen koulutus koostuu 10-15 hengen pienryhmän käytännönläheisestä koulutuksesta, jossa aihealueen teorian lisäksi tutustutaan turvallisuustekijöiden huomioimiseen käytännönläheisesti.  Työpaketti 2 on tiedotus, jossa hankkeen koulutussisällön lisäksi esille tuodaan kehittämiskohteita, kuten suojaimia, turvavarusteita ja turvallisia työskentelymenetelmiä. Hankkeessa tuotetaan mobiiliaplikaatio tai muu vastaava sovellus, jonka avulla tilan perehdyttäminen ja turvallisuuspuutteet huomioidaan ajantasaisesti. Työpaketissa 3 laaditaan suunnitelmat maatalouden kohteille Pelastusopiston työturvallisuuden harjoitusalueella.


- Yhdessä voimaa Ylä-Savoon
https://www.ysao.fi/Suomeksi/Info/Kehittamispalvelut/Projektien-esittelyt/Yhdessa-voimaa-Yla-Savoon
Hankkeen tavoitteena on yhteisen suunnittelun ja kehittämisen kautta rakentaa organisaatioiden prosessit yhdistäviä työskentelyn ja johtamisen toimintatapoja, joilla tuetaan henkilöstön työhyvinvointia muuttuvassa toimintaympäristössä.


- Kohti oppivia marjatilaverkostoja
Kohti oppivia marjatilaverkostoja (KOPSA) -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa Pohjois-Savon marjantuotantoa parantamalla tilojen osaamista johtamisen ja tuotannon eri osa-alueilla. Hanke tarjoaa viljelijöille mahdollisuuden uuden tiedon ja verkostojen hyödyntämiseen oman tilan kehittämisessä.


- Työturvallisuuden harjoitusalueen palvelukonseptin kehittäminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen
Hankkeella on kaksi päätavoitetta: 1) Työturvallisuuden harjoitusalueen hyödyntäminen pk-yritysten työturvallisuusosaamisen kehittämiseksi sekä TTHA:n palvelukonseptin laajentaminen palvelemaan erityisesti pk-yrityksiä sekä 2) Digitaalisuuden antamien mahdollisuuksien hyödyntäminen TTHA:n kohteilla tapahtuvassa työturvallisuuskoulutuksessa, jotta koulutus olisi mahdollisimman tehokasta ja vaikuttavaa. 


- Parempia ja vaikuttavampia hankintoja Pohjois-Savoon
http://www.yrittajat.fi/hankintahelppi
Hankkeen tavoitteena on hankintayksiköiden (julkisen sektorin eri toimijat) ja pk-yritysten hankintaosaamisen lisääminen sekä yritysten kannustaminen osallistumaan tarjouskilpailuihin


- Henkilöstöliikunnalla virtaa ja vireyttä (HEVI)
https://www.pohjois-savonliikunta.fi/hevi-hanke/
Tavoitteena on että hankkeen toimenpiteillä aikaansaadut muutokset jäävät elämään, jolloin organisaatiot päivittävät vuosittain henkilöstöliikunnan vuosisuunnitelmansa ja järjestävät vuosittain yhteisesti johdolle ja työntekijöille teemoitetun työhyvinvoinnin koulutuspäivän.  


- PK-yritysten työkykyjohtamisen kehittäminen
https://well3.fi/hanke-pk-yrityksien-tyokykyjohtamisen-kehittaminen/
Pk-yritysten työkykyjohtamisen kehittäminen, lopullisena tavoitteena osatyökyvyn ja eläkemenoriskin optimointi. Hankkeessa pyritään löytämään toimiva konsepti rakentaa pienyrityksille yhteinen työkyvyn johtamismalli. Tuloksena konseptisuunnitelma ja erittely pullonkauloista, jotka voivat haitata pk-yritysten halua panostaa työkykyjohtamiseen tai sitoutua yhteiseen konseptiin.


- Digikehittämistä tekemiseen! Digitaalisen osaamisen lisääminen palvelujen kehittämiseksi
Hankkeen aikana kehitetään uudet toimintamallit sekä johdolle digitalisaation strategiseen johtamiseen, että digikehittäjille uusien digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen käyttöönottamisen kehittämiseen. Tavoitteena on osata hyödyntää ja soveltaa valtakunnallisia linjauksia ja ratkaisuja omassa organisaatiossa käyttäen apuna palvelumuotoilua ja leania.


- Wellness Warkaus
Varkauden kaupunkiin rakenteilla olevalla Terveyskampuksella tulee olemaan laajamittaisia vaikutuksia sekä kaupunkiorganisaation toimintakulttuuriin, että henkilöstön toimenkuviin. Etenkin tukihenkilöstön (työ)prosessien uudistamiseen kohdistuu paineita. Lisäksi lähivuosina on eläköitymässä suurehko määrä kaupungin henkilöstöä. Odotettavissa on myös työurien pidentymisiä. Wellness Warkaus –hankkeella valmistaudutaan tuleviin muutoksiin ennakolta reaktiivisuuden sijaan. Kehittämisen kohteena ovat johtamis-, esimies- ja työyhteisötaidot, asiakasprosessit sekä työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. 

- JärKeä - Järjestötyöhön kestävyyttä
Päätavoitteena on, että hankkeen aikana mukana olevien Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen työntekijöiden työhyvinvointi on parantunut. Työssä jaksaminen, työurien pidentyminen ja työn tuottavuus ovat lisääntyneet. Tavoitteena on myös se, että järjestöjen luottamusjohdon työnjohdollinen osaaminen on lisääntynyt. Hanke tarjoaa työhyvinvoinnin ja työn kehittämisen tueksi tietoa, tukea ja välineitä alueella toimivien järjestöjen työntekijöille ja luottamusjohdolle.


- Osaaminen ja tietoturvallisuus
Hankkeen lähtökohtana on yritysten koosta ja toimialoista riippumattomat tietoturvatarpeet, joiden ratkaisuja hyödyntämällä yrityksillä on mahdollisuus kehittää tietoturvaosaamistaan ja edistää tietoturvatoimintaa hankkeen jälkeen eteenpäin, yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa.


- Asiantuntijaorganisaatioiden muuttuvat työyhteisökulttuurit Euroopassa - Uusi työ, arvot, menetelmät ja johtaminen
Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä työyhteisökulttuurin vaikutuksesta yrityksen toimivuuteen ja tuottavuuteen. Hankkeessa edistetään kehittymisen tavoitteita tukevaa työyhteisökulttuuria sekä autetaan kohdeorganisaatioina olevia itäsuomalaisia ICT-alan yrityksiä kehittämään ennakointivalmiuksia muutoksiin ja edistämään jäsenten sitoutumista vahvistamalla yritysten itsetuntemusta ja työyhteisötaitoja. Tavoitteena on myös kehittää yritysten jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja tuottaa tietoa hyödyistä, joita organisaatiossa voidaan saavuttaa saattamalla sen jäsenet avoimeen dialogiin.


- Taitava johtaja - Pätevä liideri
https://etela-savo.proagria.fi/hankkeet/taitava-johtaja-pateva-liideri-10978
Taitava johtaja – pätevä liideri – hankkeen tavoitteena on kasvattaa henkilöstöjohtamisen osaamista ja merkitystä maatila- ja maaseutuyrityksissä. Osaamisen kasvun tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta ja yritysten kannattavuutta. Sanotaan, että henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja johtamalla oikein työntekijöitä, yritys myös menestyy. 


- Yritys oppii ja menestyy 2
Yritys oppii ja menestyy -hankkeen 2 kohderyhmänä ovat pk-yritykset ja näissä yrityksissä sekä yrittäjät että yritysten henkilöstö sekä mahdolliset kiinteästi kohderyhmään kuuluvat muut organisaatiot, joiden läsnäolo YOM 2 -hankkeen toimenpiteissä vahvistaa yhteistyötä hankealueen yrittäjien kanssa. Kohderyhmänä ovat myös eri hanketoimijat ja henkilöt, jotka tuottavat hanketoimilla yrityksille palveluja; tässä hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään hanketoimijoiden välistä yhteistyötä.


- Tie menestykseen: Aloittaneesta yrityksestä onnistujaksi -hanke
https://www.kuopionseudunuusyrityskeskus.fi/tie-menestykseen-aloittaneesta-yrityksesta-onnistujaksi
Hankkeen tavoitteena on alle kolme vuotta toimineiden, erityisesti uusyrityskeskuskeskusten ja maakunnallisen palveluverkoston avulla perustettujen yritysten järjestelmällinen kartoittaminen, kehittäminen ja palveluohjaus sekä kasvupotentiaalia omaavien yritysten tunnistaminen. Hankkeessa kartoitetaan noin 1500 maakunnallisen palveluverkoston kautta kolmen viime vuoden aikana perustetun yrityksen nykytilanne, tehdään analyysi 500 yritykselle ja seulotaan järjestelmällisen jatkokehityksen piiriin 100 yritystä. Tavoitteena on luoda kasvua Pohjois-Savon ja osin Etelä-Savon alueen pienyrityksiin.  


- Yhteisen hyvän alusta
http://www.sociala.fi/yhteisenhyvanalusta/
Yhteisen hyvän alusta -hankkeen tavoitteena on
1) tarjota Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella järjestötaustaisille palveluntuottajille kilpailukykyä ja innovaatio-osaamista vahvistavaa muutostukea ja koulutusta,
2) kehittää yhdessä järjestöjen kanssa asiakasarvoa lisäävä ja palvelujen laatua sekä tuottavuutta vahvistava alustapalvelu ja
3) rakentaa kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhdessä vertaisoppimista ja yhteistä liiketoimintaa tukeva ekosysteemi.


- Maakuntarajat ylittävä ProAgria Itä-Suomi
Hankkeen päätavoitteena on tukea vuoden 2020 alusta toimintansa aloittavan ProAgria Itä-Suomen organisaatiorakenteen luomista ja yhtenäisen johtamisen kulttuurin, johtamisjärjestelmän ja käytänteiden kehittymistä. Muutosta ohjaavana tavoitteena on luoda tuottavuuden kasvua ja henkilöstön hyvinvointia, jotka rakentuvat paremmasta asiakkaalle tuotetusta hyödystä ja organisaation ketteryyden kasvusta.


- Teknologiamuutos hitsaavassa teollisuudessa
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa hitsaavien yritysten kilpailukykyä hyödyntämällä uutta teknologiaa ja hallita teknologiamuutosta lisäämällä osaamista ja luomalla uusia toimintamalleja. Hankkeessa toteutetaan tietopajoja, missä kuullaan ja keskustellaan hankkeen teemoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.


Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Pohjois-Savo


Pohjois-Karjala: Kainuu: Lappi:


- Vipuvoimaa viljelijälle
Hankkeen tavoitteet:
1)Auttaa yrityksen kuntoon saamisessa
2)Etsiä keinoja lisätä yritystoiminnan tuottavuutta
3)Lisätä maatalous- ja maaseutuyrittäjien tietoa talouden, tuottavuuden ja työssäjaksamisen keinoista 


- Osaajat osaa 2020
Hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta alueen yrityksissä johtamisen, prosessien ja laatujärjestelmien parantamisen avulla. Yrityksille hankitaan räätälöityjä, personoituja koulutuksia, joilla yritykset voivat rakentaa laatujärjestelmänsä, parantaa tuotantoprosessiaan sekä nostaa johtamisen tasonsa uudelle tasolle. 


-Sleep Well - Work Well (Uni, Aivot ja Työ)
https://www.karelia.fi/fi/tutkimus-kehitys/projektit?RepoProject=6174
Tässä hankkeessa luodaan keinoja, joilla erityisesti työnantajat pystyisivät ennaltahekäisevästi puuttumaan henkilöstön uniongelmiin ja parantamaan unihäiriöisen työntekijän hyvinvointia ja tuottavuutta. Hankkeen valmistelussa on havaittu, että työntekijälle ja esimiehille ei ole ole saatavilla ennakoivaa ja uusia teknologioita hyödyntäviä konkreettisia, ennaltahekäiseviä ja organisaatiota tukevia ratkaisuja uniongelmiin ja sitä kautta henkilöstön hyvinvointiin.


- JATKIS-hanke
https://www.yrittajat.fi/pohjois-karjalan-yrittajat/jatkis-omistajanvaihdoshanke
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on lisätä omistajanvaihdoksiin liittyvää osaamista, mutta myös omistajanvaihdoksien määrää maakunnassa. Hankkeen avulla etsitään jatkajia yrityksiin.


- Sopeutumiskyvyllä uusiutumista ja liiketoimintaa maaseutumaisemaan - SOPULI
https://www.metsakeskus.fi/sopuli

Hanke lisää maaseutuyritysten liiketoiminnan ja kasvun näkökulmasta tavoitteellista yhteistyötä. Hanke innostaa ja saa syntymään maaseudun infraan liittyviä hankkeita. 

- Osaava lomittaja
https://www.nurmes.fi/osaava-lomittaja-hanke?inheritRedirect=true
Riittävän osaavan työvoimaresurssin ylläpitämisellä parannetaan maatalousyritysten toimintaedellytyksiä. Maatalouslomittajien osaamisen kehittäminen digitalisaation mukanaan tuomien muutosten mukaisiksi parantaa maatalouden kilpailukykyä ja lisää lomittajien työllistymismahdollisuuksia maatilojen tarpeiden mukaisiksi. Osaamisen kehittämisellä taataan paremmat työllistymismahdollisuudet, jolloin työntekijälle, jolla on alentunut työkyky, voidaan tarjota vaihtoehtoista työtä. 


-TYKEs - työkuntoa Keski-Karjalaan
http://www.pkkansanterveys.fi/toiminta/tykes-tyokuntoa-keski-karjalaan/  

Hankkeella haetaan pysyviä ratkaisumalleja työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja työssä eläkeikään saakka jaksamisen tukemiseksi. Kokeilevan kehittämishankkeen päämääränä on kehittää työterveyshuollon sekä vapaa-aikasektorin kuntatasoista yhteistyötä, jossa pilottikokeiluilla haetaan näyttöä elintapaneuvonnan toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.

- GoGlobal - kasva kansainväliseksi
https://www.businessjoensuu.fi/goglobal/
Hankkeen päätavoitteena on uusien kansainvälisten menestysyritysten synnyttäminen tai jo kansainvälistymisen polulla olevien yritysten kehittäminen Pohjois-Karjalassa.


- Buustia kasvuun - osaamista yrityksiinH
Hankkeen tavoitteena onkin sopeuttaa yrityksiä kasvuun ja kasvun aiheuttamiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutostilanteisiin. Lisäksi tavoitteena on yritysneuvontapalvelujen kokonaisvaltainen uudistaminen ja muutos kasvua tukeviin palveluihin. Yritysten kanssa tehtävien kasvusuunnitelmien avulla yrityksille voidaan kohdentaa niiden kasvun esteiden tai pullonkaulojen mukaisia osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluja.

- Digiosaamisella kasvua - Digi.Grow
Projektin tavoitteena on Joensuun seudun yritysten digitaalisen kasvun mahdollistaminen yritysten digiosaamista ja -ymmärrystä kehittämällä. Näin mahdollistetaan Joensuun seudun mikro- ja pk -yrityksille paremmat edellytykset hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassaan tuottavuuden lisäämiseksi. 


- Asiantuntijaorganisaatioiden muuttuvat työyhteisökulttuurit Euroopassa - Uusi työ, arvot, menetelmät ja johtaminen
http://bit.ly/uusi_tyo
Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä työyhteisökulttuurin vaikutuksesta yrityksen toimivuuteen ja tuottavuuteen. Hankkeessa edistetään kehittymisen tavoitteita tukevaa työyhteisökulttuuria sekä autetaan kohdeorganisaatioina olevia itäsuomalaisia ICT-alan yrityksiä kehittämään ennakointivalmiuksia muutoksiin ja edistämään jäsenten sitoutumista vahvistamalla yritysten itsetuntemusta ja työyhteisötaitoja. Tavoitteena on myös kehittää yritysten jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja tuottaa tietoa hyödyistä, joita organisaatiossa voidaan saavuttaa saattamalla sen jäsenet avoimeen dialogiin.


- Yhteisen hyvän alusta
http://www.sociala.fi/yhteisenhyvanalusta/
Hankkeessa kehitetään järjestötaustaisten palveluntuottajien yhteinen toimintamalli, jonka käyttöönottoa ja johon sitoutumista tuetaan digitaalisella alustalla, muutostuella ja koulutuksella. Parhaimmillaan tästä kokonaisuudesta syntyy järjestöjen yhteinen palvelualusta ja ekosysteemi, jotka parantavat palvelutuottajien valmiuksia ja sopeutumiskykyä toimintaympäristön muutoksessa ja näkyvät palvelujen tuottavuudessa, tuloksellisuudessa, vaikuttavuudessa ja laadussa. Vahvistamalla järjestötaustaista palvelutuotantoa, edistetään myös alue- ja paikallistaloutta.Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_PKarjala_Kainuu_LappiRahoittaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Suomi:

Kainuu


- Kainuun Digitie - Aktiivisesti ajassa ja kehityksessä
https://kainuunetu.fi/kainuundigitie 
Hankkeessa nostetaan kainuulaisten yritysten ja niiden henkilöstön digitaalisen osaamisen tasoa ja kehitetään sitä kautta konkreettisesti yritysten liiketoimintaa, johtamista ja henkilöstökäytäntöjä. Samalla kehitetään yritysten tuottavuutta toimintatapoja ja -menetelmiä uudistamalla. 

- Tiedosta - työhyvinvointia ja tuottavuutta
Hankkeen päämääränä on hyvinvoivat työntekijät, hyvä työelämän laatu sekä tuottavuuden kasvu. Hankkeen tavoitteena on:
1) Vahvistaa työhyvinvoinnin tiedolla johtamista ja varmistaa tarvittavat toiminnan muutokset (tieto toiminnaksi) - työntekijöiden ja organisaation sopeutumiskyky erilaisiin muutostilanteisiin paranee
2) Uudistaa työhyvinvointijohtamista osana strategista johtamista
3) Omaksua tuottavuuden tarkastelu osaksi johtamista ja toimintaa - johdon ja henkilöstön osaamisen lisääminen


- Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen
https://maaseutuyrittajat.diak.fi/ 
Hankkeen tavoitteena on maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yritystoiminnan kehittäminen.

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Kainuu

  Lappi

Meneillään olevat hankkeet:


- Paliskunnan kehittäminen verkosto-organisaationa
Hankkeen kehitystavoittena on:
• löytää yhteistyössä poronhoitajien kanssa uudistumisen kohteita poronhoitotyöstä ja kehittää työlähtöisiä malleja työnteon ja yhteistoiminnan uudistumiseen
• löytää uudenlaisia työkaluja ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen
• lisätä keskustelu- ja neuvottelutaitojen osaamista (keskusteluyhteyden rakentaminen ja haasteiden ratkaiseminen, vuorovaikutustaitojen lisääminen)
• lisätä poronhoitajien verkostoitumista: vertaistuki, hyvien käytänteiden siirto
• lisätä osaamista johtamiseen, alaistaitoihin sekä yhteistyöhön
• lisätä keinoja ja työvälineitä konkreettisten työsuojeluasioiden huomioimiseen
• löytää malleja työssä jaksamiseen, työurien pidentämiseen, tasa-arvon toteutumiseen sekä kestävän kehityksen huomioimiseen poronhoitotyössä.  


- Hyvinvointia arktiseen liikenteeseen (HALI)
https://www.ulapland.fi/news/Uusia-keinoja-kehittaa-kuljetusalan-tyohyvinvointia/ui4m1i13/f6bc39ac-e647-45b1-a814-b6ec5faf1b41
Hyvinvointia arktiseen liikenteeseen (HALI) -hankkeen tavoitteena on tukea kuljetusalan työhyvinvointia vaikuttamalla yksilötasolla myönteisesti 1) ammattikuljettajien itsensä johtamisen taitoihin ja työn kuormittavuuteen sekä organisaatiotasolla 2) joustavaan työkulttuuriin. Tavoitteiden asettamisen taustalla vaikuttavat haasteet on todettu alan tutkimus- ja ammattikirjallisuudessa sekä hanketta edeltäneessä EAKR/TEKES-rahoitteisessa Liike Tauko –hankkeessa. 

- Tulevaisuuden teknologiat matkailun palveluissa  
https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Koulutus--ja-kehittamispalvelut/Organisaatioiden-kehittaminen/Tulevaisuuden-teknologiat-matkailun-palveluissa-
Hankkeen tavoitteena on matkailualan yritysten parempi sopeutuminen tekoälyn ja robotiikan tuomiin muutostilanteisiin. Tavoitteisiin vastataan tuottamalla selvitysraportti, joka sisältää tietoa tekoälystä ja robotiikasta matkailualalla, huomioiden Lapin toimintaympäristö.

Digiajan työhyvinvointi
https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Koulutus--ja-kehittamispalvelut/Organisaatioiden-kehittaminen/Digiajan-tyohyvinvoinnin-kehittaminen
Digiajan työhyvinvointi -hankkeen tavoitteena on:
1) Tuottaa mukana oleviin organisaatioihin, ja laajemmin Lapin alueelle, tietoa ja asiantuntijuutta digiajan työhyvinvoinnista, toimintamalleista ja työkaluista.
2) Kehittää organisaatio- ja työyhteisökohtaisia työhyvinvoinnin toimintamalleja, jotka yhteen sovittavat työhyvinvoinnin toimivia käytäntöjä ja uusia digiajan työhyvinvoinnin välineitä.

3) Tarjota kehittämistyön tuloksena organisaatioille voimavaroja ja keinoja työhyvinvoinnin tukemiseen nyt ja tulevaisuudessa.

- NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla
https://www.redu.fi/hankesivut/NOSTEtta/Etusivu
Hankkeen päätavoitteena on auttaa lappilaisia matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yrityksiä jäsentämään työantajakuvaansa, näkemään sen yhteys työhyvinvointiin ja merkitys kilpailukyvylle sekä kehittämään sitä yhdessä henkilöstön kanssa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti osana liiketoimintaansa. 

- Tarkastelussa matkailualan työntekijäkokemus
https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Lapin-AMKin-hankkeet?RepoProject=421645 
Hankkeen tavoitteena on selvittää ja määritellä mitä käsitteet työntekijäymmärrys ja positiivinen työntekijäkokemus tarkoittavat Lapin matkailuelinkeinon näkökulmasta ja tuottaa tietoa siitä, millaisia ovat positiiviset työntekijäkokemukset matkailualan töissä. 

- Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen 
Hankkeella haetaan ratkaisua Lapin alueella toimivien urheiluseurojen työntekijöiden työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin seuratyön arjessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa lappilaisissa urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia kehittämällä työn organisoimisen ja johtamisen toimintamalleja sekä lisäämällä seurojen johdon ja työntekijöiden työhyvinvointi- ja rekrytointiosaamista.
- Uutta työotetta kehittämässä kahdeksassa pohjoissuomalaisessa seurakunnassa - KOHDATAAN
https://www.oulunhiippakunta.fi/kohdataan-uutta-tyootetta-kehittamassa-kahdeksassa-pohjoissuomalaisessa-seurakunnassa-2019-2021/
Tämän hankkeen tavoitteena on lisätä seurakuntien työntekijöiden ja johdon osaamista osuvan ja vaikuttavan toiminnan rakentamiseen seurakuntalaisten tarpeista käsin. Uudistumisen edellytyksiä luodaan vahvistamalla esimiesten johtamisosaamista ja valmentamalla heitä osallistavaan ja hyvinvointia tukevaan esimiestyöhön. 


Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Pohjois-Pohjanmaa_ja_Lappi


Pohjois-Pohjanmaa


Meneillään olevat hankkeet:

- Tuottava rannikkoseutu
 https://kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankkeet/kaynnissa-olevat-hankkeet/
Hankkeen tavoitteena on uudistaa työpaikkoja pk- ja mikroyrityksissä vastaamaan kansainvälisen kaupan ehtojen kiristymiseen ja alueen suurhankkeiden asettamiin vaatimuksiin. Hankkeen avulla alueen yrityksissä otetaan käyttöön parannetut johtamisjärjestelmät ja uudistetut toimintamallit. Näin hankkeella edistetään yritysten työhyvinvointia ja kannattavuutta selkeämpien prosessien ja vastuumäärittelyjen avulla.

- SoteNoste - PK-yrittäjän tuki muutoksessa
http://hyvatyoelama.fi/pohjoispohjanmaa/hanke6/
Tämän hankkeen lähtökohtana on sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvointialan suuri rakennemuutos, joka johtuu väestön ikääntymisestä, palveluiden digitalisaatiosta, talouden rakenteiden muutoksesta sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnjaon uudelleen muotoutumisesta yhteiskunnassa. 

- POTKUA - Pelistä potkua porukalla tekemiseen
Hankkeen tavoitteena on PK-yritysten tuottavuuden ja tuloksellisuuden sekä työelämän laadun parantaminen. Tämä toteutetaan osallistamalla yritysten henkilökunta kehittämään toimintaa asiakaskeskeiseksi jatkuvan parantamisen toimintamallilla.  

- Digimuutoksen johtaminen
http://www.nihak.fi/fi/digimuutoksen-johtaminen/
Hankkeen tavoitteena on työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikainen parantaminen pienissä ja mikroyrityksissä digitalisaation keinoin.  

- Kasvun kartta
https://www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/a/yritysten-kasvupalvelut-610368
Hankkeen tarkoituksena on hyvinvointia lisäämällä ja tuottavuutta parantamalla tukea pk-yritysten kasvua ja työllistymistä. Hankkeen osalliset saavat kasvun tuekseen kartan, jonka perusteella yritys voi suunnitelmallisesti kasvaa ja kehittyä. Tavoitteena on helpottaa myös ns. kohtaanto-ongelmaa, joka on ajankohtainen Pohjois-Pohjanmaalla. 

- Työkykyä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän arkeen – keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyokykya-sote-yrittajalle/ 
Hankkeen tavoitteena on 1) vahvistaa sote-alan yrittäjien työhyvinvointia Pohjois-Pohjanmaalla, 2) lisätä työn fyysisten ja psykososiaalisten (ml. kognitiivisten ja eettisten) kuormitustekijöiden hallintaa, 3) edistää yrittäjien hyvää työkykyä ja työkyvyn lukutaitoa sekä 4) edistää hyvien ratkaisujen käyttöön ottoa etenkin alueen pienimmissä yrityksissä.

- KAUHA - Ammattikeittiöiden parhaat käytännöt ja hiljainen tieto tuottamaan
https://www.tts.fi/tutkimus_kehitys/hankkeet/tyon_kehittaminen_ja_tuottavuus/kauha  
Hanketoimenpiteiden päätavoitteena on parantaa yritysten työn tuottavuutta ja työhyvinvointia. Kohderyhmänä ovat ammattitaitoista työvoimaa tarvitsevat yritykset ja niiden henkilöstö. Hanketoimenpiteet tukevat myös osatyökykyisten henkilöiden ja ammattitaitoisen maahanmuuttajaväestön valmiuksia työskennellä alalla vallitsevien käytänteiden mukaisesti ja helpottavat työyhteisöön sopeutumista. 

- PoJo - Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia 
Tässä hankkeessa hyödynnetään positiivisen organisaation PRIDE-mallia (Cheung, 2014; Wenström, Uusiautti, & Määttä, 2018) pk- ja mikroyritysten sekä julkisorganisaatioiden johtamisen ja organisoinnin kehittämisessä, tarkoituksena edistää työhyvinvointia, työn imua sekä tuloksellisuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua.

- Mikroyrittäjän tuottavuus ja työkyky (MYTTY)
Hankkeen yleisenä tavoitteena on mikro- ja yksinyrittäjien työkyvyn sekä yrityksen tuottavuuden parantuminen. Yrityksen tuottavuus on yhteydessä sen kilpailukykyyn ja uudistumiseen. Hankkeen avulla pyritään siihen, että mikroyrittäjät pystyvät erilaisissa liiketoiminnan muutostilanteissa parempaan itsensä johtamiseen, työkykynsä säilyttämiseen ja parantamiseen. Rahoituskauden hankkeet:http://bit.ly/Hankkeet_Pohjois-PohjanmaaEi kommentteja:

Lähetä kommentti