torstai 18. huhtikuuta 2019

Toiminnanohjausjärjestemällä TuotToa yrityksille

TuotTo -hankkeessa kehitetään yritysten logistiikkatoimintaa parantamalla tuottavuutta ja tukemalla työhyvinvointia digitalisoituvassa ja muuttuvassa logistiikkatyössä. TuotTo –hankkeen asiantuntijat auttavat pienyrityksiä arvioimaan, millaisesta toiminnanohjausjärjestelmästä kukin yritys saa parhaan hyödyn ja miten yritys voi hyödyntää järjestelmää tehokkaimmin.

Työtehoseuran kehittämispäällikkö Minna Mattila-Aalto haastatteli Työterveyslaitos TTL:n Arja Ala-Laurinahoa aiheesta: Toiminnanohjausjärjestelmillä lisää tuottavuutta ja työnhallintaa pienyrityksiin.

”Järjestelmän toimivuus riippuu sitä, miten hyvin se tukee pienyrityksen työprosesseja”, korostaa Arja Ala-Laurinaho. Hän toimii vanhempana asiantuntijana Työterveyslaitoksella (TTL), joka yhdessä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja TTS Työtehoseuran kanssa kehittää pienyritysten varasto- ja logistiikkatoimintojen tuottavuutta yhteishanke TuoTossa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Digitaalisen toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt on punnittava tarkoin järjestelmää hankittaessa ja usein pienyrittäjälle suurten yritysten tarpeisiin kehitetyt järjestelmät ovat liian kalliita. Sitä, millaiseen toiminnanohjausjärjestelmään kannattaisi investoida, pitää harkita myös miettimällä järjestelmään ominaisuuksia, jotka palvelevat parhaiten pientä yritystä.

Toiminnanohjausjärjestelmä voi olla myös edullinen tai esimerkiksi Google –kalenteria voi hyödyntää palvelemaan näitä tarpeita ilmaiseksi. Järjestelmää hankittaessa kannattaa myös miettiä käyttäjiä: käyttääkö järjestelmää johto, esimiehet vai koko henkilöstö? Ja riittääkö että esimerkiksi yrittäjä tai työnjohto päivittää tuotantoon kuluneen materiaalin päivän päätteeksi vai pitäisikö tiedon olla ajantasainen ja kaikkien nähtävissä? Yhdessä keskustelemalla löytyy se paras ja tuottavin ratkaisu.

Kun työntekijöillä on mahdollisuus osallistua ja kehittää työtä yhdessä, se edistää työhyvinvointia, työhön sitoutumista ja on avain työn tuottavuuden kehittämiseen.

Arja Ala-Laurinaho


Minna Mattila-Aalto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti