torstai 15. kesäkuuta 2017

Arki on ulkoistettu kansalaisjärjestöille - oletko valmis?


Valtakunnallinen ESR-koordinaatiohanke Tuottavaa ja tuloksellista työelämää tilasi keväällä 2017 selvityksen keskus- ja aluetason järjestöjen henkilöstön työelämän laadusta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa järjestötyöelämän erityispiirteistä, työhyvinvoinnista sekä osaamisen kehittämishaasteista ja -mahdollisuuksista. Selvitys toteutettiin Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksessa, jonka epävirallisena missiona on löytää tiedolle kavereita eli käyttäjiä, tulkitsijoita ja soveltajia.

Järjestötyötä ei mielletä useinkaan palkkatyön erityisenä muotona johtuen muun muassa sen voimakkaasta limittyneisyydestä vapaaehtoistyön kanssa. Järjestöjen työntekijöitä voidaankin selvityksen perusteella mainiosti luonnehtia arjen ammattilaisiksi. Siinä missä julkisen sektorin henkilöstö on ensisijaisesti julkisen järjestelmän asiantuntijoita ja yrityskenttä täynnään business-eksperttejä, on ihmisten arki, eri elämänvaiheet ja toimintakykyisyyden kysymykset paljon lähempänä järjestötyötä. Elinikäisen oppimisen ohessa onkin relevanttia puhua elämän levyisestä oppimisesta, jonka keskeisenä osana on ihmisten suhde ja pärjääminen erilaisissa palvelu- tai kilvoittelurakenteissa.

Selvitys vahvisti oletuksen muita sektoreja korkeammista vaikutusmahdollisuuksista omaan työhön järjestöissä. Myös työn sisäinen palkitsevuus eli työn sisällöllinen kiinnostavuus oli korkeaa tasoa. Voidaan pitää suorastaan hämmentävän korkeana sitoutumista ja intoa järjestöjen asiantuntijatyöhön, joka edellyttää tyypillisesti spesifin ammattiosaamisen lisäksi mittavaa generalistista osaamista eli kykyä hallita ja yhdistää kokonaisuuksia, ratkoa ongelmia yhteistyössä ja sietää myös yhteistä epävarmuutta.

Kysymys herää, onko tästä arvokkaasta inhimillisestä pääomasta huolehdittu edes vastaavassa määrin kuin muilla sektoreilla. Selvityksen perusteella voidaan ainakin sanoa, että oman työn ja työyhteisön arjen laadun parantamiseen on viipymättä ryhdyttävä omien vahvuuksien kautta. Järjestöjen laivaseminaarissa 13.6. heitettiin ajatus, että järjestötyöntekijöiden yksi keskeinen prioriteetti on tulla toisten kanssa toimeen, ja että tämä ehkä selittää miksei tyytymättömyyden tai huolen aiheita nosteta helposti puheeksi. Selvityksessä havaittu heikoin työelämän laadun ulottuvuus järjestöissä olikin nimenomaan ristiriitojen avoimet hallintatavat.

Kääntäisin järjestöjen haasteen sellaiseen muotoon, että haluatteko tulla toisten kanssa toimeen tarpeeksi paljon ryhtyäksenne vihdoin puhumaan myös omasta arjestanne eikä vain siitä kansalaisten arjesta, jonka yhteiskunta on kätevästi ulkoistanut järjestöjen huoleksi.

Selvityksen keskeiset tulokset: http://bit.ly/2svgTJv 
Koko raportti: http://bit.ly/2wzna59

Selvityksen toteutti
YTM Esa Jokinen
Työelämän tutkija, maa-asiantuntija
Arvioinnit, selvitykset, konsultointi
+358 40 58 85 334
esa.jokinen@uta.fi

 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti