tiistai 2. kesäkuuta 2015

Ketterää kehittämistä pikapiloteilla?


#menestystäyrityksille
Hankehakemuksessa kuvattava selkeästi:

1) Miten tunnistetaan kohderyhmään kuuluvat yritykset ja tuotetaan niille hyötyä?

2) Miten yritykset verkottuu ja rakentaa keskenään luottamusta? Myös verkossa

3) Miten hankkeessa toteutetaan ketterää kehittämistä?


Keskustelua taustalla:

Ajatuksena miten pikapilotilla päästään laajempaan kehittämiseen, valtakunnalliseen ulottuvuuteen.
Idea pohdittavaksi: tuotetaan kolmen sivun hankehakemuksia sadan päivän hankkeista, jotka maksavat kymppitonnin. Saisimme hyödyt heti esille.

Työhyvinvointia lisää mikroyrityksessä se, että yritykselle tulee lisää työtä, lisää menestystä ja sitä kautta myös lisää työpaikkoja.

Haaste on löytää yrityksiä, jotka eivät ole olleet mukana kehittämisessä. Ja vakuuttaa rahoittaja siitä, että meillä on ne yritykset ja voimme käyttää rahoituksen niiden kehittämiseen. Sen sijaan, että käytämme sen yritysten etsimiseen. Jotta mikroyrityksen saa mukaan, sen on saatava heti hyötyä itselleen. Ja sen luokse on jalkauduttava. Mikropilottien saama näkyvyys houkuttelee muitakin mukaan.

Yksinyrittäjälle terve tuottavuus tulee myynnin kasvattamisen kautta. Se taas mahdollistaa lisähenkilöstön palkkaamisen ja sitä kautta työkuorman jakamisen, mikä taas edistää työhyvinvointia.

Monesti oppilaitosten esim. ammattikorkeakoulun asiakkaana on aina ne samat yritykset. Tässä haussa haaste on löytää ne, jotka eivät vielä ole mukana. Asiakasyrityksiä ei tarvitse nimetä hakemuksessa, mutta on kyettävä vakuuttamaan rahoittaja, että ne löydetään. Pahin skenaario on se, että etsimme urakalla löytämättä potentiaalisia yrityksiä.

Verkostoituminen ja kilpailijan näkeminen tapahtuu eri ikäisten yritysten/yrittäjien keskuudessa hyvin eri tavoin. Nuoret yrittäjät lähtevät usein mukaan aktiivisesti omien verkostojensa kautta. Yhdessä tekemällä saadaan markkinakin kasvamaan. Kisällistä mestariksi -ajattelu voisi avata nimenomaan mahdollisuuksia lisätä työtä mikroyrityksissä.

Esimerkkinä Hyvinvointibussi on hyvinvoinnin Linux-järjestelmä. Saadaan ratkaisuja asiakkailta itseltään.

Kestävän kehityksen ideassa pitää saada syntymään pysyviä hankemalleja. Tuottavuus tuo hyvinvointia ja hyvinvointi tuo tuottavuutta.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti