tiistai 26. toukokuuta 2015

Uusia toimintamalleja mikro- ja pk-yrityksilleSuomessa on noin 283 000 yritystä, joista pieneksi katsotaan lähes 99 %. Nämä pienimmät työllistävät lähes miljoona yrittäjää ja työntekijää. Viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana työnantajayritysten määrä on tuplaantunut, mutta työntekijöiden määrä pysynyt lähes samana. Ihan viime vuosina työnantajayrittäjien määrä ei kuitenkaan ole enää kasvanut, mutta yksinyrittäjiä on tullut lisää kymmeniä tuhansia. Suomalaiset työpaikat ovat yhä pienempiä.

Työelämän säännöt ja työkalut on suunniteltu pääasiassa isot yritykset edellä. Samaan aikaan puhutaan kategorisesti ”huonoista pienistä yrityksistä”, jotka eivät noudata työelämän sääntöjä tai huolehdi työntekijöistään. Minkään selvityksen, tilaston tai tutkimuksen perusteella tällaista johtopäätöstä ei kuitenkaan voi tehdä. Työolosuhteiden kehitystä eri kokoluokan yrityksissä on seurattu käytännössä vain työ- ja elinkeinoministeriön teettämillä työolobarometreillä. Pienemmissä yrityksissä työntekijöiden näkemyksen mukaan mm. työnantajayrittäjien ja työntekijöiden suhteet ovat luottamuksellisemmat, työntekijöillä on paremmat vaikutusmahdollisuudet työtehtäviin ja kohtelu työpaikalla on tasapuolisempaa.

Pienten yritysten arjessa on tekijöitä, jotka haastavat yrittäjiä selviytymään mm. lakisääteisistä työnantajavelvoitteistaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita välinpitämättömyyttä tai sitä, etteikö pienissäkin yrityksissä pyrittäisi edistämään työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia, vaikkei toimintaa ehkä ole osattu nimetä yleisesti tunnetuilla termeillä.

ESR-haun painottaminen pk- ja mikroyrityksiin avaa portin rakentaa työkaluja ja toimintamalleja valtaosalle yrityksistämme. Tämä on aivan uusi lähestymistapa työelämän kehittämisessä. On myös hyvä muistaa, että suuretkin yritykset rakentuvat usein pienten toiminnallisten yksiköiden varaan. Siten se, että suureen yritykseen kehitetty toimintamalli ei sovellu pienempiin ei automaattisesti tarkoita, etteikö pienessä kehitetyllä mallilla voisi olla käyttöä myös suuryrityksessä.

Harri Hellsten
Lainopillinen asiamies
Suomen Yrittäjät

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti